AKTUALNOŚCI

22.03.2022 r.

Duże zainteresowanie inwestycją

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi telefonami odnośnie składania wniosków na zakup lub wynajem lokali, chcielibyśmy poinformować i jednocześnie zapewnić, iż z chwilą rozpoczęcia budowy i załatwienia wszelkich formalności procedura przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona.

Informacje o możliwości przyjmowania wniosków będzie podana do publicznej wiadomości z dużym wyprzedzeniem, zarówno na naszej stronie internetowej www.czestochowawiolinowa.pl oraz w prasie, a wnioski będą mogli składać wszyscy zainteresowani.