AKTUALNOŚCI

12.03.2021 r.

Transport zbiorowy jest atutem, a nie zagrożeniem

Budowa osiedla może doprowadzić do rozwoju komunikacji miejskiej w dzielnicy. Decyzja w tej sprawie będzie zależała już jednak wyłącznie od władz Częstochowy. 

Transport zbiorowy oferuje szerokie możliwości przemieszczania się z jednego miejsca w drugie – szybko, wygodnie i bezpiecznie. Jego dostępność niesie za sobą same zalety. Jest on niezwykle ważny w świetle zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznych, dając mieszkańcom możliwość swobodnego podróżowania nie tylko na terenie miasta, ale i po jego przedmieściach. Do szkół, uczelni wyższych, miejsc pracy czy po prostu w celach towarzyskich. 

Komunikacja miejska już od dawna zyskuje status kluczowego elementu zaspokajania mobilności mieszkańców. Stanowi duże odciążenie dla środowiska. Na ten akcent kładą szczególny nacisk nie tylko lokalni włodarze, ale także krajowe oraz unijne instytucje. Często słychać głosy o potrzebie ograniczenia w centrach miast ruchu pojazdów, które nie spełniają coraz bardziej restrykcyjnych norm emisyjnych. Za kilka lat transport zbiorowy może być na tyle uprzywilejowany, że tylko w ten sposób będzie można dotrzeć bezpośrednio do centrum i zlokalizowanych tam firm, instytucji czy miejsc rozrywki.  

Polityka transportowa coraz mocniej zmierza w kierunku przejścia na pojazdy niskoemisyjne. Po to, by osiągnąć wymierne korzyści środowiskowe oraz podnieść jednocześnie jakość życia mieszkańców. Również w Częstochowie. Pierwsze autobusy elektryczne już pojawiły się na naszych ulicach. Elektromobilność lokalnego transportu za kilka lat stanie się powszechnie obowiązującym standardem. 

Jest więc spora szansa na to, iż do czasu ukończenia planowanej inwestycji, służby odpowiadające za sektor komunikacji uwolnią mieszkańców od uciążliwości autobusowego hałasu lub przynajmniej zdecydowanie go ograniczą. Inwestycja w niezbędną modernizację zakupionych kilkudziesięciu hybryd jest tego najlepszym przykładem. Niemniej jednak, lepsza komunikacja publiczna to zawsze duży atut, a nie zagrożenie.