AKTUALNOŚCI

22.06.2022 r.

O Spółce w mediach Ogólnopolskich

W maju br zrobiło się głośno o Spółce w mediach, a to za sprawą kontrowersyjnej kontroli poselskiej dwóch Posłów Koalicji Obywatelskiej.

Oczywiście nie wykazano żadnych uchybień w zarządzaniu Spółką, a jedynie próbowano ją oczernić, ośmieszyć i oskarżyć za brak realizacji inwestycji.

Ze względu na fakt, iż Spółka nie może pozwolić na takie działania przedstawiamy wykaz najistotniejszych działań w 2021 r.

-wykonano prace związane z oczyszczeniem działek z istniejących samosiejek poprzez ich wycinkę, i przystąpiono do  przywrócenia gruntów do stanu zgodnego z przeznaczeniem wskazanym w ewidencji. Takie działania pozwalają  optymalnie wykorzystywać ten teren do momentu rozpoczęcia przez Spółkę właściwej inwestycji;

-przygotowano projekt architektoniczno-budowlany, a następnie procedurę i materiały niezbędne do sporządzenia szczegółowych projektów technicznych;

-przeprowadzono szereg spotkań z Tauron Dystrybucja w celu doprowadzenia do skablowania istniejących na terenach należących do spółki sieci napowietrznych średniego napięcia. Istniejąca sieć wchodzi w kolizje z planowaną inwestycją spółki co w obecnym jej kształcie znacznie ograniczałoby możliwości zabudowania tych działek. W efekcie tych spotkań udało się doprowadzić do podpisania porozumienia związanego z przebiegiem przebudowy linii SN i zasad współpracy stron w tym zakresie;

-złożono wniosek i uzyskano warunki techniczne na przyłącze energetyczne stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Wiolinowej;

-złożono wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego;

-złożono wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdów nr 1 i 2 z drogi publicznej – ul. Wiolinowej;

-złożono wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg i uzyskano warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych;

-przygotowano i podpisano umowę na wykonanie strategii spółki, oraz odebrano dokument wieloletniego planu strategicznego na lata 2021-2025;

-uzyskano warunki techniczne przyłącza energetycznego ośmiu budynków wielorodzinnych przy ul. Wiolinowej;

-uzyskano warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanych ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami w parterze;

-złożono wniosek o pozwolenie na budowę;

Przełom roku 2021 i 2022 upłynął właśnie na przebiegu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę toczącym się przed Prezydentem Miasta Częstochowy. W tym względzie doszło ze strony urzędu architektonicznego do wezwań i nakładania rygorów, które pozbawione były podstaw, co Spółka wykazywała we właściwym postępowaniu przed Wojewodą Śląskim.

Wreszcie z początkiem maja 2022 roku doszło do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Spółka wystąpiła o nadanie decyzji klauzuli ostateczności, która pozwoliłaby na przystąpienie do dalszych prac.

Pozyskiwanie uzgodnień i uzyskiwanie warunków technicznych odbywało się w standardowych terminach, za wyjątkiem uzgodnień zależnych od Urzędu Miasta Częstochowy.

Spółka w tym zakresie spotyka się z nadzwyczajnymi problemami, co znacząco wpływa na wydłużenie procesu inwestycyjnego, a są to okoliczności całkowicie niezależne od inwestora.