Szanowni Państwo,

Został zakończony proces wyłonienia wykonawcy projektu technicznego i wykonawczego dla budowy 8 budynków wielorodzinnych przy ul. Wiolinowej w Częstochowie.

Umowa została podpisana.

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za liczne zainteresowanie naszym zapytaniem oraz za przygotowane i nadesłanie oferty dotyczące wykonania projektu technicznego i wykonawczego dla budowy 8 budynków wielorodzinnych przy ul. Wiolinowej w Częstochowie.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych w terminie ofert. Do późniejszych rozmów zaproszone zostaną te podmioty, które spełnią kryteria i pozytywnie przejdą weryfikację wstępną.

Zainteresowane podmioty zostaną poinformowane o wynikach niezwłocznie, a informację zamieścimy na naszej stronie internetowej.

W dniu dzisiejszym zakończył się etap przyjmowania pytań do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2022 r

Co do pytań, które wpłynęły  w dniu dzisiejszym, informujemy iż udostępnimy odpowiedzi w najbliższych dniach.

 

W lokalizacji pliki do pobrania zamieszczamy opracowanie pt:”Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Częstochowie przy ul. Wiolinowej Dz.Nr 675/8, 773/23 oraz 776/54, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego.”

 

Poniżej zamieszczamy otrzymane pytania wraz z odpowiedziami na nie:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PDF

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma pytaniami jakie spłynęły do Spółki odnośnie zapytania ofertowego z dnia 29.06.2022r, chcielibyśmy  Państwa poinformować, iż podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zapytania o przygotowanie projektu wykonawczego, dlatego termin składania ofert na ww zapytanie zostaje wydłużony do  dnia 03.08.2022r  do godziny 15:00

Natomiast odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane pytania,  zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.czestochowawiolinowa.pl  do dnia 26.07.2022r.

 

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA I TERMINU SKŁADANIA OFERT – PDF

 

W celu uzyskania projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę zainteresowane podmioty prosimy o kontakt telefoniczny bądź poprzez pocztę elektroniczną ze Spółką.

 

 Zał.1 – FORMULARZ OFERTY – WORD

Zał. 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – PDF

Zał. 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA – PDF

Zał. 5 – WZÓR UMOWY – PDF

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE DO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

 Zał. 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA – PDF

Zał. 7 – OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI – PDF