AKTUALNOŚCI

12.03.2021 r.

Skala inwestycji pozytywnie wpłynie na wzrost cen okolicznych nieruchomości

Planowana budowa osiedla nie spowoduje spadku wartości nieruchomości na Grabówce.

Planowana budowa osiedla nie spowoduje spadku wartości nieruchomości na Grabówce. Wręcz przeciwnie. Projektowane rozwiązania mogą przyczynić się do znacznego wzrostu ich wartości.  

Każdy nabywca, który nosi się z zamiarem zakupu nieruchomości, szczegółowo analizuje wszystkie atuty wybranej lokalizacji. Taki rekonesans skupia się zazwyczaj na analizie kilku podstawowych danych, które przeważają i przesądzają o podjęciu decyzji inwestycyjnej. Które z nich są kluczowe? 

Jak podkreślają eksperci branży nieruchomości, ich rynkowa wartość, szczególnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej, jest wyższa tam, gdzie otoczenie oferuje dobrze rozbudowaną infrastrukturę. Składają się na nią przede wszystkim punkty handlowe, usługowe oraz szkoły, przedszkola, żłobki czy place zabaw. Liczy się również dobra dostępność do węzłów komunikacji miejskiej, jakość infrastruktury komunalnej, a także bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. 

Poza szkołą, inwestor osiedla przy ulicy Wiolinowej uwzględnił w swoich planach dbałość o wszystkie wymieniowe wyżej składowe. Propozycje spółki, poparte szerokimi konsultacjami społecznymi, stanowią też odpowiedź na potrzeby mieszkańców Grabówki. Nie ma więc powodów do obaw, że dzielnica w jakimkolwiek stopniu utraci swój charakter. Wręcz przeciwnie, planowane przedsięwzięcie jeszcze mocniej wpłynie na atrakcyjność działek w tym rejonie miasta.