AKTUALNOŚCI

12.03.2021 r.

Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.

Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. to podmiot, który realizuje inwestycję w sektorze budownictwa mieszkaniowego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku nieruchomości w Częstochowie.  

Spółka jest podmiotem utworzonym przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. i Krajowy Zasób Nieruchomości.

RFG S.A. to największa w Częstochowie spółka Skarbu Państwa, która posiada w swojej ofercie około 65 hektarów gruntów. Zarówno jeśli chodzi o nieruchomości niezabudowane i zabudowane, a także położone na terenie województwa śląskiego obiekty turystyczne. 

Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości to rządowa agenda, której misją jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy między innymi gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład posiadanego zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, a także tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

To właśnie utworzony przez te obie instytucje podmiot – Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o. odpowiada za prawidłowy przebieg całego procesu inwestycyjnego związanego z budową osiedla przy ulicy Wiolinowej. Oprócz zespołu kompetentnych specjalistów, spółka dysponuje również kapitałem zakładowym sięgającym blisko 31 mln zł.  

Spółka Częstochowa Wiolinowa nie jest prywatnym deweloperem nastawionym na maksymalizację zysków. Jej misją jest taka działalność na rzecz lokalnej społeczności, która poprzez budowę osiedla da jednocześnie możliwość zamieszkania w nim, z opcją najmu lub najmu z dojściem do własności, przede wszystkim młodym rodzinom, by zabezpieczyć ich dobry start w przyszłość.