AKTUALNOŚCI

12.03.2021 r.

Poprawimy układ komunikacyjny na Grabówce

Budowa osiedla to nie tylko zagospodarowanie terenu, na którym ma ono powstać. Znaczącej poprawie ulegnie również sieć drogowa w jego najbliższej okolicy.   

Przygotowując tak szeroko zakrojony projekt należy patrzeć wielopłaszczyznowo i planować realizację inwestycji w powiązaniu z istniejącą już infrastrukturą. Wszystko po to, by powstająca przestrzeń życiowa była maksymalnie dostępna i funkcjonalna.  

Zmodernizujemy ulicę Wiolinową. Szutrową, dziurawą i pełną wybojów drogę zastąpi pełnowartościowa jezdnia asfaltowa.  

Nie jesteśmy prywatnym deweloperem nastawionym na maksymalizację zysków. Naszą misją jest taka działalność na rzecz lokalnej społeczności, która przyczyni się do poprawy wizerunku i podniesie atrakcyjność całego otoczenia w trakcie procesu realizowania inwestycji.