AKTUALNOŚCI

12.03.2021 r.

Budowa osiedla nie zaburzy istniejącego porządku

W przestrzeni publicznej pojawiła się anonimowa ulotka, która w swoim założeniu ma storpedować plany budowy osiedla przy ulicy Wiolinowej. Trudno przejść obojętnie i nie odnieść się do zawartych w niej treści, gdyż wprowadzają w błąd i tworzą fałszywy obraz planowanej inwestycji.  

Teren, na którym zlokalizowane będzie osiedle, należał do Skarbu Państwa. Do czasu włączenia go do Krajowego Zasobu Mieszkaniowego, zarządzany był przez prezydenta Częstochowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego widnieje jako obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. 

Miasto nigdy nie miało planów utworzenia terenów rekreacyjnych w tym rejonie. Były natomiast takie, które zakładały przeznaczenie tej nieruchomości pod działalność przemysłową. Budowa osiedla daje gwarancję wszystkim mieszkańcom, że te wcześniejsze zamierzenia się nie zmaterializują. Nie trudno sobie wyobrazić, jak uciążliwe stałoby się wtedy życie na Grabówce. 

Inwestor dołoży wszelkich starań, by wykorzystać przestrzeń w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku i tak go zagospodarować, by służył mieszkańcom całej dzielnicy. Ta nie przestanie też być oazą spokoju i wypoczynku.  

Gwarancję tego daje niedawno wybudowana i bezpośrednio przylegająca do terenu inwestycji droga. Spełnia ona wysokie parametry, a także przystosowana jest do obsługi samochodów ciężarowych. Sprzęt budowlany wykorzystywany przy wznoszeniu obiektów, nie będzie poruszał się więc drogami wewnętrznymi i nieprzystosowanymi do przenoszenia znacznych ciężarów. Tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia ogólnodostępnej infrastruktury.